18/12/2013, Užice
OKRUGLI STO

18/12/2013, Užice
OKRUGLI STO
Na okruglom stolu, koji je organizovao Ženski centar Užice, predstavljena je Konvencija SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici i diskutovano je o mogućnostima uticaja na izmene lokalne politike koja bi doprinela poboljšanju zaštite žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u porodici u Užicu.
Zaključeno je, između ostalog, da je neophodno organizovati sastanke predstavnika institucija, koje pružaju zaštitu od nasilja i donosilaca odluka, kako bi razmotrili mogućnosti za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama, te da je potrebna edukacija opšte javnosti u Užicu putem medija i prisutnost ove teme tokom cele godine.
Na okruglom stolu, koji je organizovao Ženski centar Užice, predstavljena je Konvencija SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici i diskutovano je o mogućnostima uticaja na izmene lokalne politike koja bi doprinela poboljšanju zaštite žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u porodici u Užicu. Zaključeno je, između ostalog, da je neophodno organizovati sastanke predstavnika institucija, koje pružaju zaštitu od nasilja i donosilaca odluka, kako bi razmotrili mogućnosti za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama, te da je potrebna edukacija opšte javnosti u Užicu putem medija i prisutnost ove teme tokom cele godine.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.