19/12/2013, Beograd
RADNI SASTANAK

19/12/2013, Beograd
RADNI SASTANAK
Autonomni ženski centar je na radnom sastanku sa pomoćnikom ministra u Ministarstvu zdravlja,  dr Darkom Laketićem i dr Snežanom Pantić Aksentijević, rukovoditeljkom grupe za javno zdravlje, predložio da Ministarstvo zdravlja inicira izradu intersektorskog protokola o postupanju u slučajevima seksualnih delikata, kao i formiranje kriznih centara za žrtve silovanja. Pomoćnik ministra, g-din Laketić je prihvatio predlog, tako da će Sektor za javno zdravlje poslati dopis nadležnim ministarstvima:
Ministarstvu pravde, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, sa predlogom da se pristupi ovim aktivnostima, a u skladu sa standardima koje postavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Ova aktivnost je deo zajedničke panevropske akcije „Sprečimo silovanje! Primenimo Istanbulsku konvenciju“, koju sprovode Evropski ženski lobi i Savet Evrope, u partnerstvu sa lokalnim organizacijama i mrežama u 33 države.
Autonomni ženski centar je na radnom sastanku sa pomoćnikom ministra u Ministarstvu zdravlja,  dr Darkom Laketićem i dr Snežanom Pantić Aksentijević, rukovoditeljkom grupe za javno zdravlje, predložio da Ministarstvo zdravlja inicira izradu intersektorskog protokola o postupanju u slučajevima seksualnih delikata, kao i formiranje kriznih centara za žrtve silovanja. Pomoćnik ministra, g-din Laketić je prihvatio predlog, tako da će Sektor za javno zdravlje poslati dopis nadležnim ministarstvima: Ministarstvu pravde, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, sa predlogom da se pristupi ovim aktivnostima, a u skladu sa standardima koje postavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Ova aktivnost je deo zajedničke panevropske akcije „Sprečimo silovanje! Primenimo Istanbulsku konvenciju“, koju sprovode Evropski ženski lobi i Savet Evrope, u partnerstvu sa lokalnim organizacijama i mrežama u 33 države.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.