PDF    
09/12/2013, Beograd
OKRUGLI STO
PDF    
09/12/2013, Beograd
OKRUGLI STO
Neophodno je da država Srbija osnuje krizne centre za žrtve silovanja kao i da značajno promeni odredbe Krivičnog zakonika koje se odnose na krivična dela silovanja i drugih seksualnih delikata, poručeno je danas sa okruglog stola posvećenog položaju žrtava silovanja koji je organizovao Autonomni ženski centar u okviru regionalne kampanje "Potpisujem".
Tokom diskusije, kojoj su prisustvovali i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravlja, kao i Apelacionog tužilaštva, rečeno je da su prema sadašnjoj sudskoj praksi ali i pozitivnom zakonodavstvu više zaštićeni okrivljeni nego žrtve.
Neophodno je da država Srbija osnuje krizne centre za žrtve silovanja kao i da značajno promeni odredbe Krivičnog zakonika koje se odnose na krivična dela silovanja i drugih seksualnih delikata, poručeno je danas sa okruglog stola posvećenog položaju žrtava silovanja koji je organizovao Autonomni ženski centar u okviru regionalne kampanje "Potpisujem". Tokom diskusije, kojoj su prisustvovali i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravlja, kao i Apelacionog tužilaštva, rečeno je da su prema sadašnjoj sudskoj praksi ali i pozitivnom zakonodavstvu više zaštićeni okrivljeni nego žrtve.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.