PDF    
25/11/2013, Beograd
ULIČNA AKCIJA
PDF    
25/11/2013, Beograd
ULIČNA AKCIJA

Autonomni ženski centar je danas, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, organizovao akciju "Potpisujem da..." na Trgu Republike.

Građani i građanke su ovom prilikom ostavljali ohrabrujuće poruke na balonima i šarenim papirima i na taj način podržali Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i u porodici (Istanbulska konvencija).

Autonomni ženski centar je danas, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, organizovao akciju "Potpisujem da..." na Trgu Republike. Građani i građanke su ovom prilikom ostavljali ohrabrujuće poruke na balonima i šarenim papirima i na taj način podržali Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i u porodici (Istanbulska konvencija).

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.