10/12/2013, Novi Sad
AKCIJA POTPISUJEM!

10/12/2013, Novi Sad
AKCIJA POTPISUJEM!
...Iz kruga – Vojvodina, organizacija za podršku ženama sa invaliditetom, je na Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembra, u centru Novog Sada (kod Gradske biblioteke) sprovela akciju Potpisujem! Akcija je bila usmerena na informisanje građanki i građana o sadržaju Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Tom prilikom je deljen informativni materijal, a sugrađani/-ke su svojim potpisom mogle/-i javno da podrže primenu Konvencije. Pokazana je velika zainteresovanost i veliki broj prolaznica/-ka je podržao akciju.
...Iz kruga – Vojvodina, organizacija za podršku ženama sa invaliditetom, je na Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembra, u centru Novog Sada (kod Gradske biblioteke) sprovela akciju Potpisujem! Akcija je bila usmerena na informisanje građanki i građana o sadržaju Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Tom prilikom je deljen informativni materijal, a sugrađani/-ke su svojim potpisom mogle/-i javno da podrže primenu Konvencije. Pokazana je velika zainteresovanost i veliki broj prolaznica/-ka je podržao akciju.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.