10/12/2013, Vranje
ULIČNA AKCIJA

10/12/2013, Vranje
ULIČNA AKCIJA

SOS telefon Vranje je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava organizovao uličnu akciju “Drvo ljudskih prava” u centru Vranja. Drvo je okićeno porukama iz Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i iz UN Deklaracije o ljudskim pravima. Gradjanke i građani su pokazali veliko interesovanje za akciju, dodajući svoje poruke na Drvo. Aktivistkinje su delile informativne materijale kampanje Porpisujem! Akciju su popratili nacionalni i lokalni mediji.   

SOS telefon Vranje je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava organizovao uličnu akciju “Drvo ljudskih prava” u centru Vranja. Drvo je okićeno porukama iz Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i iz UN Deklaracije o ljudskim pravima. Gradjanke i građani su pokazali veliko interesovanje za akciju, dodajući svoje poruke na Drvo. Aktivistkinje su delile informativne materijale kampanje Porpisujem! Akciju su popratili nacionalni i lokalni mediji.   

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.