PDF    
9/12/2013, Beograd
OKRUGLI STO
PDF    
9/12/2013, Beograd
OKRUGLI STO

Autonomni ženski centar, Mreža Žene protiv nasilja i Mreža za Evropski ženski lobi organizovali su okrugli sto o položaju žrtava silovanja i drugih seksualnih delikata u Srbiji. Cilj okruglog stola bio je razmatranje postojećih zakonskih rešenja i prakse u vezi sa krivičnim delima protiv polne slobode i neophodnosti njihovog usklađivanja sa standardima koje propisuje Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Okrugli sto je organizovan u okviru evropske kampanje „Sprečimo silovanje! Primenimo Istanbulsku konvenciju!“, koju Evropski ženski lobi u saradnji sa Savetom Evrope sprovodi u 33 države članice Saveta Evrope.

Okruglom stolu su prisustvovale/i predstavnici i predstavnice Narodne skupštine Republike Srbije (Ženska parlamentarna mreža), državnih institucija (Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Apelaciono javno tužilaštvo), nezavisnih mehanizama (Zaštitnik građana RS), organizacija civilnog društva (Astra, Institut za održive zajednice, Autonomni ženski centar, Mreža Žene protiv nasilja) i medija.

Zapisnik sa okruglog stola

Autonomni ženski centar, Mreža Žene protiv nasilja i Mreža za Evropski ženski lobi organizovali su okrugli sto o položaju žrtava silovanja i drugih seksualnih delikata u Srbiji. Cilj okruglog stola bio je razmatranje postojećih zakonskih rešenja i prakse u vezi sa krivičnim delima protiv polne slobode i neophodnosti njihovog usklađivanja sa standardima koje propisuje Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Okrugli sto je organizovan u okviru evropske kampanje „Sprečimo silovanje! Primenimo Istanbulsku konvenciju!“, koju Evropski ženski lobi u saradnji sa Savetom Evrope sprovodi u 33 države članice Saveta Evrope.

Okruglom stolu su prisustvovale/i predstavnici i predstavnice Narodne skupštine Republike Srbije (Ženska parlamentarna mreža), državnih institucija (Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Apelaciono javno tužilaštvo), nezavisnih mehanizama (Zaštitnik građana RS), organizacija civilnog društva (Astra, Institut za održive zajednice, Autonomni ženski centar, Mreža Žene protiv nasilja) i medija.

Zapisnik sa okruglog stola

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.