3/12/2013, Beograd
JAVNO SLUŠANJE

3/12/2013, Beograd
JAVNO SLUŠANJE

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne Skupštine Republike Srbije organizovao je javno slušanje na temu: “Nacionalna implementacija preporuka CEDAW komiteta Ujedinjenih nacija i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“. Pored predstavnica vladinih institucija i Narodne skupštine, na javnom slušanju su govorile i predstavnice ženskih organizacija.

Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, u ime koalicije ženskih organizacija, napravila je komparativni prikaz preporuka Izveštaja u senciZaključnih zapažanja CEDAW komiteta i standarda Konvencije Saveta Evrope o nasilju prema ženama. Ona je potvrdila da su sve preporuke ženskih organizacija uvažene od strane CEDAW Komiteta, da su stanradi za promene zakona i procedura postavljeni Konvencijom Saveta Evrope, koju je Republika Srbija ratifikovala, te da se očekuje njihova hitna primena.  

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne Skupštine Republike Srbije organizovao je javno slušanje na temu: “Nacionalna implementacija preporuka CEDAW komiteta Ujedinjenih nacija i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“. Pored predstavnica vladinih institucija i Narodne skupštine, na javnom slušanju su govorile i predstavnice ženskih organizacija. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, u ime koalicije ženskih organizacija, napravila je komparativni prikaz preporuka Izveštaja u senciZaključnih zapažanja CEDAW komiteta i standarda Konvencije Saveta Evrope o nasilju prema ženama. Ona je potvrdila da su sve preporuke ženskih organizacija uvažene od strane CEDAW Komiteta, da su stanradi za promene zakona i procedura postavljeni Konvencijom Saveta Evrope, koju je Republika Srbija ratifikovala, te da se očekuje njihova hitna primena.  

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.