2/12/2013, Novi Sad
ZAHVALNICA

2/12/2013, Novi Sad
ZAHVALNICA

Autonomni ženski centar je dobio zahvalnicu od Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za učešće i dragocenu podršku u sprovođenju projekta „Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini“. Ovaj trogodišnji projekat bio je usmeren na primenu pokrajinske Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja za period 2008 – 2012.

Bobana Macanović, direktorka AŽC, koja je primila zahvalnicu, govorila je o iskustvima partnerskih organizacija u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom. Ona je naglasila važnost uvažavanja i poverenja koje je postojalo prema ekspertizi ženskih organizacija. Takođe, pohvalila je ogromnu posvećenost zaposlenih u Odeljenju za ravnopravnost polova u sprovođenju Strategije.

Autonomni ženski centar je dobio zahvalnicu od Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za učešće i dragocenu podršku u sprovođenju projekta „Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini“. Ovaj trogodišnji projekat bio je usmeren na primenu pokrajinske Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja za period 2008 – 2012. Bobana Macanović, direktorka AŽC, koja je primila zahvalnicu, govorila je o iskustvima partnerskih organizacija u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom. Ona je naglasila važnost uvažavanja i poverenja koje je postojalo prema ekspertizi ženskih organizacija. Takođe, pohvalila je ogromnu posvećenost zaposlenih u Odeljenju za ravnopravnost polova u sprovođenju Strategije.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.