2/12/2013, Novi Sad
KONFERENCIJA

2/12/2013, Novi Sad
KONFERENCIJA

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova jeorganizovao konferenciju pod nazivom „Strategija za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodina – koraci dalje“. Na konferenciji su predstavljeni rezultati i izazovi u primeni vojvođanske Strategije za period 2008-2012. godina.

Predstavnice Autonomnog ženskog centra, koji je bio partner u implementaciji Strategije, izveštavale su o inovacijama i dobrim praksama:  uspostavljanje multisektorske saradnje kroz praksu konferencije slučaja (Jelena Keserović), jedinstveni način evidentiranja slučajeva nasilja u porodici (Vanja Macanović) i prevencija nasilja u partnerskim odnosima kroz rad sa mladima (Nataša Jovanović). Tanja Ignjatović je govorila o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici kroz novu pokrajinsku Strategiju, čija je izrada u toku.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova jeorganizovao konferenciju pod nazivom „Strategija za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodina – koraci dalje“. Na konferenciji su predstavljeni rezultati i izazovi u primeni vojvođanske Strategije za period 2008-2012. godina. Predstavnice Autonomnog ženskog centra, koji je bio partner u implementaciji Strategije, izveštavale su o inovacijama i dobrim praksama:  uspostavljanje multisektorske saradnje kroz praksu konferencije slučaja (Jelena Keserović), jedinstveni način evidentiranja slučajeva nasilja u porodici (Vanja Macanović) i prevencija nasilja u partnerskim odnosima kroz rad sa mladima (Nataša Jovanović). Tanja Ignjatović je govorila o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici kroz novu pokrajinsku Strategiju, čija je izrada u toku.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.