Beograd, 10/06/2020
ALARM

Beograd, 10/06/2020
ALARM
Koalicija prEUgovor je predstavila najnoviji Alarm - nezavisni polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u pogledu političkih kriterijuma i sprovođenja politika u oblastima pokrivenim poglavljima 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
 
Izveštaj nedvosmisleno ukazuje da je vanredno stanje, uvedeno zbog pandemije COVID-19, ogolilo odsustvo reformi u poglavljima 23 i 24, nefunkcionisanje institucija, kao i tendenciju ukidanja podele i ravnoteže vlasti. I inače ugrožena prava i slobode, poput prava građana na slobodu i bezbednost, izbornih prava, slobode medija ili prava migranata, tokom ovog perioda su pretrpela ozbiljan udar. Čak je i sama opredeljenost Srbije za evropske integracije dovedena u pitanje. Ovakvo alarmantno stanje ukazuje na neophodnost reakcije domaće javnosti i relevantnih međunarodnih institucija.
U oblasti antidiskriminacione politike, koju prati Autonomni ženski centar, sve aktivnosti su takođe u dužem zastoju. Kada je reč o rodnoj ravnopravnosti i statusu žena u Srbiji, međunarodna tela upozoravaju na okretanje ka tradicionalističkoj i patrijarhalnoj državnoj politici. Uprkos pozitivnom učinku Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, nedostaje ozbiljna podrška dugoročnih mera zaštite, uključujući sistem krivičnog gonjenja, kao i resursi za pružanje usluga opšte i specijalizovane podrške za žrtve nasilja.

Izveštaj prEugovor koalicije možete pogledati i preuzeti na srpskom jeziku OVDE, a na engleskom jeziku OVDE.

Koalicija prEUgovor je predstavila najnoviji Alarm - nezavisni polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u pogledu političkih kriterijuma i sprovođenja politika u oblastima pokrivenim poglavljima 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
 
Izveštaj nedvosmisleno ukazuje da je vanredno stanje, uvedeno zbog pandemije COVID-19, ogolilo odsustvo reformi u poglavljima 23 i 24, nefunkcionisanje institucija, kao i tendenciju ukidanja podele i ravnoteže vlasti. I inače ugrožena prava i slobode, poput prava građana na slobodu i bezbednost, izbornih prava, slobode medija ili prava migranata, tokom ovog perioda su pretrpela ozbiljan udar. Čak je i sama opredeljenost Srbije za evropske integracije dovedena u pitanje. Ovakvo alarmantno stanje ukazuje na neophodnost reakcije domaće javnosti i relevantnih međunarodnih institucija. U oblasti antidiskriminacione politike, koju prati Autonomni ženski centar, sve aktivnosti su takođe u dužem zastoju. Kada je reč o rodnoj ravnopravnosti i statusu žena u Srbiji, međunarodna tela upozoravaju na okretanje ka tradicionalističkoj i patrijarhalnoj državnoj politici. Uprkos pozitivnom učinku Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, nedostaje ozbiljna podrška dugoročnih mera zaštite, uključujući sistem krivičnog gonjenja, kao i resursi za pružanje usluga opšte i specijalizovane podrške za žrtve nasilja.

Izveštaj prEugovor koalicije možete pogledati i preuzeti na srpskom jeziku OVDE, a na engleskom jeziku OVDE.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.