Strazbur, 3/3/2020
BAZA PODATAKA

Strazbur, 3/3/2020
BAZA PODATAKA

Uspostavljena je nova baza podataka sa svim relevantnim dokumentima: osnovnim izveštajima evaluacije, komentarima vlada i preporukama Komiteta strana ugovornica – HUDOC-GREVIO. Ovaj “alat” omogućava pretraživanje preko filtera za sortiranje dokumenata, jezika (francuski ili engleski), datuma usvajanja i objavljivanja dokumenata, ciklusima evaluacije, kao i po članovima i ključnim rečima (oblici nasilja, ciljne grupe).

HUDOC-GREVIO baza nalazi se i na veb strani Evropskog suda za ljudska prava.

Uspostavljena je nova baza podataka sa svim relevantnim dokumentima: osnovnim izveštajima evaluacije, komentarima vlada i preporukama Komiteta strana ugovornica – HUDOC-GREVIO. Ovaj “alat” omogućava pretraživanje preko filtera za sortiranje dokumenata, jezika (francuski ili engleski), datuma usvajanja i objavljivanja dokumenata, ciklusima evaluacije, kao i po članovima i ključnim rečima (oblici nasilja, ciljne grupe).

HUDOC-GREVIO baza nalazi se i na veb strani Evropskog suda za ljudska prava.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.