Strazbur, 25/6/2019
GREVIO PREDSEDNICA

Strazbur, 25/6/2019
GREVIO PREDSEDNICA

GREVIO eksperska grupa zadužena za praćenje primene Konvencije Saveta Evrope za sprečavanje i borbu protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici izabrala je novu predsednicu i dve zamenice na dvogodišnji mandat. Nova predsednica je profesorka Marceline Naudi, sa Malte, a njene zamenice su Iris Luarasi iz Albanije i Simona Lanzoni iz Italije.

GREVIO eksperska grupa zadužena za praćenje primene Konvencije Saveta Evrope za sprečavanje i borbu protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici izabrala je novu predsednicu i dve zamenice na dvogodišnji mandat. Nova predsednica je profesorka Marceline Naudi, sa Malte, a njene zamenice su Iris Luarasi iz Albanije i Simona Lanzoni iz Italije.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.