Strazbur, 7/3/2019
IZJAVA

Strazbur, 7/3/2019
IZJAVA
Uoči Međunarodnog dana žena 2019. godine, Dunja Mijatović, Komesarka za ljudska prava Saveta Evrope objavila je izjavu:
“Prava žena su ljudska prava, a rodna ravnopravnost je temeljna vrednost naših društava, sadržana u ugovorima o ljudskim pravima. Ipak, napredak u unapređenju ženskih prava nije bio iskren. Moramo se zalagati za rodnu ravnopravnost i preokrenuti svaku stagnaciju u njegovoj implementaciji.”
 
Celo saopštenje pročitajte ovde.
Uoči Međunarodnog dana žena 2019. godine, Dunja Mijatović, Komesarka za ljudska prava Saveta Evrope objavila je izjavu:
“Prava žena su ljudska prava, a rodna ravnopravnost je temeljna vrednost naših društava, sadržana u ugovorima o ljudskim pravima. Ipak, napredak u unapređenju ženskih prava nije bio iskren. Moramo se zalagati za rodnu ravnopravnost i preokrenuti svaku stagnaciju u njegovoj implementaciji.”
 
Celo saopštenje pročitajte ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.