PDF    
Beograd, 20/2/2019
OTVORENO PISMO
PDF    
Beograd, 20/2/2019
OTVORENO PISMO
Mreža „Žene protiv nasilja“ uputila je otvoreno pismo direktorki Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji povodom poziva za saradnju u okviru Radne grupe za zaštitu i prevenciju rodno zasnovanog nasilja, koju vodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U pismu je navedeno da, iako Mreža smatra da je koordinacija rada svih aktera neophodna u suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, organizacije članice, potpisnice pisma, odbijaju poziv, jer za njih nije prihvatljivo da sede na sastanku sa predstavnicima/ama ministarstva koje uporno krši zakone Republike Srbije i Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Mreža „Žene protiv nasilja“ uputila je otvoreno pismo direktorki Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji povodom poziva za saradnju u okviru Radne grupe za zaštitu i prevenciju rodno zasnovanog nasilja, koju vodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U pismu je navedeno da, iako Mreža smatra da je koordinacija rada svih aktera neophodna u suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, organizacije članice, potpisnice pisma, odbijaju poziv, jer za njih nije prihvatljivo da sede na sastanku sa predstavnicima/ama ministarstva koje uporno krši zakone Republike Srbije i Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.