Beograd, 16/04/2018
ZAROBLJENI SOS TELEFON

Beograd, 16/04/2018
ZAROBLJENI SOS TELEFON

Kao ilustracija za “zarobljenu državu” može da posluži i proces uspostavljanja nacionalnog SOS telefona za žene žrtve nasilja. Najpre ću navesti kako je novoosnovani Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – opisao svoj rad na “stvaranju uslova” za uspostavljanje nacionalnog SOS telefona za žene žrtve nasilja, u 4. izveštaju o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 23.

Ceo tekst Tanje Ignjatović, objavljen na sajtu Peščanika, možete da pročitate ovde.

Kao ilustracija za “zarobljenu državu” može da posluži i proces uspostavljanja nacionalnog SOS telefona za žene žrtve nasilja. Najpre ću navesti kako je novoosnovani Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – opisao svoj rad na “stvaranju uslova” za uspostavljanje nacionalnog SOS telefona za žene žrtve nasilja, u 4. izveštaju o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 23.

Ceo tekst Tanje Ignjatović, objavljen na sajtu Peščanika, možete da pročitate ovde.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.