PDF    
Beč, 23/4/2018
WAVE PISMO
PDF    
Beč, 23/4/2018
WAVE PISMO

Evropska mreža Žene protiv nasilja u Evropi (WAVE) je predala pismo generalnom sekretaru Saveta Evrope, gospodinu Thorbjørn Jagland, kojim se izražava zabrinutost zbog izazova pred kojima se nalazi univerzalno priznati diskriminacija i nejednakost kao uzrok i posledica nasilja prema ženama i devojkama, koja je uključena u Konvenciju Saveta Evrope za sprečavanje i suzbijanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Pismo, koje je podržalo 1166 nevladinih organizacija iz 42 države članice Saveta Evrope, odgovor je na nedavno upućeno pismo generalnom sekretaru od 333 nevladine organizacije iz 9 država članica, koje su predložile reviziju Konvencije, nezadovoljne činjenicom da ona uključuje rod, rodnu ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje prema ženama, kao i obavezu država da u redovni obrazovni sistem uključe ove teme.

Evropska mreža Žene protiv nasilja u Evropi (WAVE) je predala pismo generalnom sekretaru Saveta Evrope, gospodinu Thorbjørn Jagland, kojim se izražava zabrinutost zbog izazova pred kojima se nalazi univerzalno priznati diskriminacija i nejednakost kao uzrok i posledica nasilja prema ženama i devojkama, koja je uključena u Konvenciju Saveta Evrope za sprečavanje i suzbijanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Pismo, koje je podržalo 1166 nevladinih organizacija iz 42 države članice Saveta Evrope, odgovor je na nedavno upućeno pismo generalnom sekretaru od 333 nevladine organizacije iz 9 država članica, koje su predložile reviziju Konvencije, nezadovoljne činjenicom da ona uključuje rod, rodnu ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje prema ženama, kao i obavezu država da u redovni obrazovni sistem uključe ove teme.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.