Strazbur, 3/4/2018
KOMESARKA

Strazbur, 3/4/2018
KOMESARKA
Dunja Mijatović (Bosna i Hercegovina) preuzima dužnost komesarke za ljudska prava Saveta Evrope (izabrana od strane Parlamentarne skupštine Saveta Evrope prošlog januara). Ona je prva žena na toj poziciji (od 1999. kada je postavljen prvi komesar).

Dunja Mijatović je iskazala nameru da zadrži nasleđe rada dosadašnjih komesara i brzo i efikasno reagovanje u zaštiti ljudskih prava. U pogledu prioriteta, istakla je da će primena postojećih normi i uključivanje svih u dijalog o ljudskim pravima biti u njenom fokusu, uz saradnju sa predstavnicima vlada, državnih autoriteta, međunarodnih organizacija, branitelja/ki ljudskih prava, novinara/ki, nevladinih organizacija i struktura za ljudska prava.
Dunja Mijatović (Bosna i Hercegovina) preuzima dužnost komesarke za ljudska prava Saveta Evrope (izabrana od strane Parlamentarne skupštine Saveta Evrope prošlog januara). Ona je prva žena na toj poziciji (od 1999. kada je postavljen prvi komesar).

Dunja Mijatović je iskazala nameru da zadrži nasleđe rada dosadašnjih komesara i brzo i efikasno reagovanje u zaštiti ljudskih prava. U pogledu prioriteta, istakla je da će primena postojećih normi i uključivanje svih u dijalog o ljudskim pravima biti u njenom fokusu, uz saradnju sa predstavnicima vlada, državnih autoriteta, međunarodnih organizacija, branitelja/ki ljudskih prava, novinara/ki, nevladinih organizacija i struktura za ljudska prava.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.