PDF    
16/2/2018
NOVI UGOVOR
PDF    
16/2/2018
NOVI UGOVOR
Dubravka Šimonovič, specijalna izveštačica o nasilju protiv žena, njegovim uzrocima i posledicama, predala je Generalnom sekretaru UN izveštaj koji se tiče adekvatnosti međunarodnog pravnog okvira o nasilja protiv žena. Izveštaj je predstavljen na 72 sednici Generalne skupštine UN.
 
U izveštaju su navedeni odgovori primljeni od regionalnih mehanizama za zaštitu prava žena, Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena, organizacija civilnog društva, analize adekvatnosti međunarodnog pravnog okvira i preporuke. Navodi se da organizacije civilnog društva nisu imale jedinstven stav o temi rasprave, ali su izražene zabrinutosti grupisane u nekoliko kategorija: a) podrška novom ugovoru sa novim odvojenim nadzornim telom; b) protivljenje takvom ugovoru i predlog za jačanje postojećih instrumenata; c) podrška jačanju postojećeg pravnog okvira i mehanizama uz mogućnost usvajanja novog opcionog protokola; d) drugi inovativni predlozi.
Sve organizacije su naglasile značaj Konvencije o eliminaciji diskriminacije žena kao dinamičnog ugovora i pohvalile kontinuitet u pripremi opštih preporuka. Jedan deo njih (naročito iz oblasti Azija-Pacifik i Bliski istok) naglasio je da bi novi globalni ugovor protiv nasilja prema ženama imao važnu simboličku vrednost i obavezu država da usaglašavaju zakone i politike.
 
Specijalna izveštačica je naglasila značajan doprinos nedavno usvojene opšte preporuke 35 za bolje razumevanje i primenu zakonskog okvira Konvencije o rodno zasnovanom nasilju prema ženama. Ona podržava tumačenje nasilja prema ženama kao vida diskriminacije žena i devojčica i kršenje ljudskih prava. Njeno je mišljenje da bi mogućnost izrade posebnog ugovora mogla da dovede postojeći pravni okvir u rizik od izolacije odredbi kojima je cilj da se problem rodno zasnovanog nasilja rešava kao strukturni problem čiji je uzrok diskriminacija žena.
Dubravka Šimonovič, specijalna izveštačica o nasilju protiv žena, njegovim uzrocima i posledicama, predala je Generalnom sekretaru UN izveštaj koji se tiče adekvatnosti međunarodnog pravnog okvira o nasilja protiv žena. Izveštaj je predstavljen na 72 sednici Generalne skupštine UN.
 
U izveštaju su navedeni odgovori primljeni od regionalnih mehanizama za zaštitu prava žena, Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena, organizacija civilnog društva, analize adekvatnosti međunarodnog pravnog okvira i preporuke. Navodi se da organizacije civilnog društva nisu imale jedinstven stav o temi rasprave, ali su izražene zabrinutosti grupisane u nekoliko kategorija: a) podrška novom ugovoru sa novim odvojenim nadzornim telom; b) protivljenje takvom ugovoru i predlog za jačanje postojećih instrumenata; c) podrška jačanju postojećeg pravnog okvira i mehanizama uz mogućnost usvajanja novog opcionog protokola; d) drugi inovativni predlozi. Sve organizacije su naglasile značaj Konvencije o eliminaciji diskriminacije žena kao dinamičnog ugovora i pohvalile kontinuitet u pripremi opštih preporuka. Jedan deo njih (naročito iz oblasti Azija-Pacifik i Bliski istok) naglasio je da bi novi globalni ugovor protiv nasilja prema ženama imao važnu simboličku vrednost i obavezu država da usaglašavaju zakone i politike.
 
Specijalna izveštačica je naglasila značajan doprinos nedavno usvojene opšte preporuke 35 za bolje razumevanje i primenu zakonskog okvira Konvencije o rodno zasnovanom nasilju prema ženama. Ona podržava tumačenje nasilja prema ženama kao vida diskriminacije žena i devojčica i kršenje ljudskih prava. Njeno je mišljenje da bi mogućnost izrade posebnog ugovora mogla da dovede postojeći pravni okvir u rizik od izolacije odredbi kojima je cilj da se problem rodno zasnovanog nasilja rešava kao strukturni problem čiji je uzrok diskriminacija žena.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.