Kruševac 15/2/2018
FEMICID

Kruševac 15/2/2018
FEMICID
U poslednjih nedelju dana, od 05. do 13. februara 2018, u Srbiji je ubijeno 6 žena (u Somboru, 05. februara, Smederevu, 09. februara, Beogradu, 10. februara, Kruševcu 11. i 13. februara). Udruženje žena Peščanik, Kruševac, Mreža žena Rasinskog okruga i Mreža Žene protiv muškog nasilja u Srbiji u saopštenju navode da će insistirati na preispitivanju odgovornosti institucija u svakom od navedenih slučajeva.

Traži se koordinirana akcija svih akterki i aktera koji se bave pitanjem zaštite žena od nasilja, dosledna primena zakona i stručna podrška ženama, kako bi se stalo na put FEMICIDU (ubistvu žena samo zato što su žene).
Pozivani su državni organi i institucije da, u cilju sprečavanja femicida, ustanove redovno praćenje i monitoring nasilja prema ženama i femicida, u skladu sa preporukom Ujedinjenih nacija i redovno prikupljanje i publikovanje podataka o polu i relaciji između žrtve i nasilnika, kao i o merama koje su preduzete protiv nasilnika.
U poslednjih nedelju dana, od 05. do 13. februara 2018, u Srbiji je ubijeno 6 žena (u Somboru, 05. februara, Smederevu, 09. februara, Beogradu, 10. februara, Kruševcu 11. i 13. februara). Udruženje žena Peščanik, Kruševac, Mreža žena Rasinskog okruga i Mreža Žene protiv muškog nasilja u Srbiji u saopštenju navode da će insistirati na preispitivanju odgovornosti institucija u svakom od navedenih slučajeva.

Traži se koordinirana akcija svih akterki i aktera koji se bave pitanjem zaštite žena od nasilja, dosledna primena zakona i stručna podrška ženama, kako bi se stalo na put FEMICIDU (ubistvu žena samo zato što su žene). Pozivani su državni organi i institucije da, u cilju sprečavanja femicida, ustanove redovno praćenje i monitoring nasilja prema ženama i femicida, u skladu sa preporukom Ujedinjenih nacija i redovno prikupljanje i publikovanje podataka o polu i relaciji između žrtve i nasilnika, kao i o merama koje su preduzete protiv nasilnika.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.