Beograd, 25/11/2017
RTS

Beograd, 25/11/2017
RTS
U 2017. godini u porodičnom nasilju u Srbiji je ubijeno 26 žena. Partnersko nasilje nije ni privatni ni porodični problem, već je reč o ozbiljnom društvenom problemu, poručuju nadležni na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Jedan dan posvećen tom problemu nije dovoljan, a koordinatorka Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, za RTS ističe da nedostaje sistemsko rešenje, kao i sveobuhvatna podrška žrtvama – besplatna pravna pomoć, pomoć u stanovanju i zapošljavanju.

Ceo prilog dostupan je na linku ovde.
U 2017. godini u porodičnom nasilju u Srbiji je ubijeno 26 žena. Partnersko nasilje nije ni privatni ni porodični problem, već je reč o ozbiljnom društvenom problemu, poručuju nadležni na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Jedan dan posvećen tom problemu nije dovoljan, a koordinatorka Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, za RTS ističe da nedostaje sistemsko rešenje, kao i sveobuhvatna podrška žrtvama – besplatna pravna pomoć, pomoć u stanovanju i zapošljavanju.

Ceo prilog dostupan je na linku ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.