Beograd, 25/10/2017
IZVEŠTAJ

Beograd, 25/10/2017
IZVEŠTAJ

Koalicija prEUgovor predstavila je najnoviji, deveti po redu, izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24).

Glavni zaključci izveštaja su da NEMA suštinskog napretka u sprovođenju politika u okviru poglavlja 23 i 24, kao i da veći broj aktivnosti predviđenih akcionim planom KASNI, tako da bi trebalo razmotriti njihovu sveobuhvatnu reviziju.

Ceo izveštaj može se preuzeti na ovom linku.

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na sajtu, fejsbuku i tviteru.

Koalicija prEUgovor predstavila je najnoviji, deveti po redu, izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24).

Glavni zaključci izveštaja su da NEMA suštinskog napretka u sprovođenju politika u okviru poglavlja 23 i 24, kao i da veći broj aktivnosti predviđenih akcionim planom KASNI, tako da bi trebalo razmotriti njihovu sveobuhvatnu reviziju.

Ceo izveštaj može se preuzeti na ovom linku.

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na sajtu, fejsbuku i tviteru.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.