Zagreb, 04/10/2017
INDEX HR

Zagreb, 04/10/2017
INDEX HR
"Hrvatska još uvijek nije ratificirala Istanbulsku konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, za razliku od naših susjeda koji su to učinili. Iako partnersko nasilje u obitelji u Hrvatskoj pogađa jednu od tri žene, naša država još od 2013. (otkako je potpisala ovu konvenciju) oteže postupak ratifikacije", uvodne su reči teksta o primeni Konvencije Saveta Evrope o borbi i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici na Balkanu.

Ceo tekst je dostupan na linku ovde.

"Hrvatska još uvijek nije ratificirala Istanbulsku konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, za razliku od naših susjeda koji su to učinili. Iako partnersko nasilje u obitelji u Hrvatskoj pogađa jednu od tri žene, naša država još od 2013. (otkako je potpisala ovu konvenciju) oteže postupak ratifikacije", uvodne su reči teksta o primeni Konvencije Saveta Evrope o borbi i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici na Balkanu.

Ceo tekst je dostupan na linku ovde.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.