Beograd, 07/07/2017
SAOPŠTENJE

Beograd, 07/07/2017
SAOPŠTENJE
Mreža Žene protiv nasilja i Autonomni ženski centar preuzimaju odgovornost zbog izostavljanja reči „stvarni“ u svom saopštenju za javnost, čime su neprecizno interpretirali medijsku objavu iz 2016. godine da je ubica M.L. bio vlasnik autoškole. Sa ovom ispravkom, taj deo saopštenja bi glasio:

Na kraju, iz medija takođe saznajemo da su u februaru 2016. godine ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor policije Vladimir Rebić promovisali polaganje vozačkog ispita u auto-školi „Pravo L“ čiji je stvarni vlasnik M.L. u tom momentu bio u zatvoru zbog nasilja u porodici. Pitamo se, da li je promovisanje ove autoškole u javnosti moglo da utiče na rad policijskih službenika u ovom slučaju?

Imajući u vidu sve okolnosti slučaja, Mreža Žene protiv nasilja i Autonomni ženski centar vraćaju fokus na već postavljena pitanja, smatrajući da je za javnost mnogo značajnije da od MUP-a dobije informaciju o tome da li je bilo propusta u postupanju policijskih službenika u slučaju ubistva O.L. od strane supruga M.L, te da li je izvršen nadzor i šta je njegov ishod u slučaju da je propusta bilo.
Da li su institucije primile nove prijave zlostavljanja supruge od strane M.L. i, ukoliko da, šta je urađeno po ovom pitanju? Da li su institucije izvršile procenu bezbednosnih rizika koju su u obavezi da urade? Ukoliko je bilo prijava, da li je Grupa za koordinaciju i saradnju, koja je od 1. juna prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici u obavezi da organizuje sastanke na svakih 15 dana, razmatrala i slučaj O.L. i njene dece?

Pored zahteva MUP-u da izvesti javnost o ovim pitanjima, koristimo priliku da pozovemo i kancelariju Zaštitnika građana da izvrši nadzor nad postupanjem svih institucija u ovom slučaju u skladu sa svojim ovlašćenjima.
Mreža Žene protiv nasilja i Autonomni ženski centar preuzimaju odgovornost zbog izostavljanja reči „stvarni“ u svom saopštenju za javnost, čime su neprecizno interpretirali medijsku objavu iz 2016. godine da je ubica M.L. bio vlasnik autoškole. Sa ovom ispravkom, taj deo saopštenja bi glasio:

Na kraju, iz medija takođe saznajemo da su u februaru 2016. godine ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor policije Vladimir Rebić promovisali polaganje vozačkog ispita u auto-školi „Pravo L“ čiji je stvarni vlasnik M.L. u tom momentu bio u zatvoru zbog nasilja u porodici. Pitamo se, da li je promovisanje ove autoškole u javnosti moglo da utiče na rad policijskih službenika u ovom slučaju?

Imajući u vidu sve okolnosti slučaja, Mreža Žene protiv nasilja i Autonomni ženski centar vraćaju fokus na već postavljena pitanja, smatrajući da je za javnost mnogo značajnije da od MUP-a dobije informaciju o tome da li je bilo propusta u postupanju policijskih službenika u slučaju ubistva O.L. od strane supruga M.L, te da li je izvršen nadzor i šta je njegov ishod u slučaju da je propusta bilo. Da li su institucije primile nove prijave zlostavljanja supruge od strane M.L. i, ukoliko da, šta je urađeno po ovom pitanju? Da li su institucije izvršile procenu bezbednosnih rizika koju su u obavezi da urade? Ukoliko je bilo prijava, da li je Grupa za koordinaciju i saradnju, koja je od 1. juna prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici u obavezi da organizuje sastanke na svakih 15 dana, razmatrala i slučaj O.L. i njene dece?

Pored zahteva MUP-u da izvesti javnost o ovim pitanjima, koristimo priliku da pozovemo i kancelariju Zaštitnika građana da izvrši nadzor nad postupanjem svih institucija u ovom slučaju u skladu sa svojim ovlašćenjima.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.