PDF    
Beograd, 30/06/2017
NEDELJNIK BAZAR
PDF    
Beograd, 30/06/2017
NEDELJNIK BAZAR
"Udvara vam se kolega, a vi to odbijate, neko vas prati i čeka ispred zgrade samo zato što ne želite da mu odgovorite na poruke kojima vas svakodnevno zasipa, napadno ponašanje muškarca u autobusu vam je upropastilo dan? Ovakvi događaji od sada su kažnjivi i deo su izmena i dopuna Krivičnog zakonika koje se odnose na proganjanje i polno uznemiravanje", uvodne su rečenice teksta "Kada udvaranje postane proganjanje" novinara Bazara, Nikole Todorića, koji je razgovarao sa predstavnicama Autonomnog ženskog centra, Vanjom Macanović i Tanjom Ignjatović.

Ceo tekst dostupan je u PDF verziji u prilogu.
"Udvara vam se kolega, a vi to odbijate, neko vas prati i čeka ispred zgrade samo zato što ne želite da mu odgovorite na poruke kojima vas svakodnevno zasipa, napadno ponašanje muškarca u autobusu vam je upropastilo dan? Ovakvi događaji od sada su kažnjivi i deo su izmena i dopuna Krivičnog zakonika koje se odnose na proganjanje i polno uznemiravanje", uvodne su rečenice teksta "Kada udvaranje postane proganjanje" novinara Bazara, Nikole Todorića, koji je razgovarao sa predstavnicama Autonomnog ženskog centra, Vanjom Macanović i Tanjom Ignjatović.

Ceo tekst dostupan je u PDF verziji u prilogu.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.