27-29/11/2013, Niš
PODRŠKA

27-29/11/2013, Niš
PODRŠKA

Predstavnice i predstavnici tela za rodnu ravnopravnost iz 34 grada u Srbiji potpisale/i za primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ceremoniju potpisivanja priredili su Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilja u okviru obuke koju je, u periodu od 27. do 29. novembra 2013. godine, organizovala Stalna konferencija gradova i opština u Nišu.

Predstavnice i predstavnici tela za rodnu ravnopravnost iz 34 grada u Srbiji potpisale/i za primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ceremoniju potpisivanja priredili su Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilja u okviru obuke koju je, u periodu od 27. do 29. novembra 2013. godine, organizovala Stalna konferencija gradova i opština u Nišu.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.