Podgorica, 07/06/2017
KONFERENCIJA

Podgorica, 07/06/2017
KONFERENCIJA
Konferencija, u organizaciji Centra za ženska prava iz Podgorice, uz podršku UNICEF kancelarije, pod nazivom „Nasilje u porodici i rizici po decu – prema sveobuhvatnim rešenjima“, bila je prilika da predstavnici relevantnih institucija i specijalizovanih ženskih organizacija iz Crne Gore čuju izuzetne eksperte, među kojima Lin Harn (Lynne Harne) iz Velike Britanije i Landi Bankroft (Lundy Bancroft) iz SAD-a.

Dr Lin Harn je istakla značaj prepoznavanja obrasca prinudnog i kontrolišućeg ponašanja prema ženama i veliko preklapanje između nasilja prema ženama i zlostavljanja dece. Istakla je rizike za decu od nesigurnih kontakata sa ocem, kroz prikaz rezultata istraživanja o iskustvu dece, majki i efektima programa za rad sa muškarcima-učiniocima nasilja. Zaključila je da programi za nasilne očeve imaju minimalni uticaj na promenu njihovog ponašanja, zbog čega decu ne treba prisiljavati na kontakte, jer to otežava njihov oporavak. Njena preporuka je da se u svim situacijama obavezno ispituju bezbednosni rizici za decu od kontakta sa nasilnim ocem, kako bi se sprečile posledice, a posebno teške, koje uključuju i ubistvo deteta.

Gospodin Landi Bankroft, ekspert bogatog isksutva u radu sa nasilnim muškarcima, najpre je istakao njihove karakteristike i najčešće mitove laika i profesionalaca. Zatim je govorio o roditeljstvu nasilnih muškaraca i šta njihovo prisustvo znači za žene i decu, navodeći dugu listu smetnji i simptoma koje takvo ponašanje izaziva. Govoreći o praksama u zaštiti i obezbeđivanju potreba dece za oporavkom nakon odvajanja roditelja, istakao je potrebu da majka i deca budu bezbedni, da se sačuva bliska veza između majke i dece, kao i između braće i sestara, da se spreči očevo podrivanje majčinog autoriteta i zloupotreba dece kao oružja protiv majke. Naglasio je potrebu da se pomogne majkama da nađu način da razgovaraju sa decom o nasilju, i da uspostave roditeljske kompetencije, koje su usled nasilja mogle biti kompromitovane. Kritički se osvrćući na greške društva, istakao je sklonost da se majke etiketiraju i okrive za nasilje. Zaključio je da je važno da se ženske organizacije bave zaštitom prava žena i dece - masovnim kršenjem ovih prava u svim sferama i promenom društvenog konteksta, a ne samo zaštitom od nasilja, odnosno reagovanjem u ekstremnim situacijama, u porodičnom kontekstu i izdvajanjem dece iz porodice.
Panel diskusija o izazovima i dobrim praksama u pružanju psihološke i pravne podrške deci i nenasilnim roditeljima koji su pretrpeli nasilje u porodici, koju je moderirala Tanja Ignjatović, završena je sledećim zaključcima:

-          Nužno je unaprediti razumevanje veze između nasilja prema ženama i nasilja prema deci u porodičnom kontekstu.
-          Skrining bezbednosnih rizika za majku i dete treba da bude obavezna procedura u svim slučajevima nasilja u porodici, a bezbednost i majke i deteta treba da je primarni organizujući princip zaštite i postupanja institucija.
-          Bezbednost nenasilnog roditelja i deteta se postiže uspostavljanjem efikasne socijalne kontrole učinioca nasilja.
-          Nužno je unaprediti znanja profesionalaca u svim relevantnim službama, koja treba da su specijalizovana za procene i postupanje u situacijama nasilja prema ženama i deci u porodičnom kontekstu.
-          Obaveza je svih profesionalaca da se zalažu za društvene promene, za kontekst koji ne normalizuje i ne podržava nasilje i učinioca nasilja, tako što opravdava njegovo ponašanje i okrivljuje žene za nasilje ili nečinjenje zaštite dece.

Pored navedenih, među govornicima/ama i panelistkinjama/ima su bili i sudija Branka Žigante Živković iz Hrvatske, stalna sudska veštakinja Nevenka Pavličić i Ana Jaredić, psihološkinja iz Centra za ženska prava iz Crne Gore.

Profesionalci su imali mogućnost da nakon konferencije učestvuju i na dvodnevnoj obuci.
Konferencija, u organizaciji Centra za ženska prava iz Podgorice, uz podršku UNICEF kancelarije, pod nazivom „Nasilje u porodici i rizici po decu – prema sveobuhvatnim rešenjima“, bila je prilika da predstavnici relevantnih institucija i specijalizovanih ženskih organizacija iz Crne Gore čuju izuzetne eksperte, među kojima Lin Harn (Lynne Harne) iz Velike Britanije i Landi Bankroft (Lundy Bancroft) iz SAD-a.

Dr Lin Harn je istakla značaj prepoznavanja obrasca prinudnog i kontrolišućeg ponašanja prema ženama i veliko preklapanje između nasilja prema ženama i zlostavljanja dece. Istakla je rizike za decu od nesigurnih kontakata sa ocem, kroz prikaz rezultata istraživanja o iskustvu dece, majki i efektima programa za rad sa muškarcima-učiniocima nasilja. Zaključila je da programi za nasilne očeve imaju minimalni uticaj na promenu njihovog ponašanja, zbog čega decu ne treba prisiljavati na kontakte, jer to otežava njihov oporavak. Njena preporuka je da se u svim situacijama obavezno ispituju bezbednosni rizici za decu od kontakta sa nasilnim ocem, kako bi se sprečile posledice, a posebno teške, koje uključuju i ubistvo deteta.

Gospodin Landi Bankroft, ekspert bogatog isksutva u radu sa nasilnim muškarcima, najpre je istakao njihove karakteristike i najčešće mitove laika i profesionalaca. Zatim je govorio o roditeljstvu nasilnih muškaraca i šta njihovo prisustvo znači za žene i decu, navodeći dugu listu smetnji i simptoma koje takvo ponašanje izaziva. Govoreći o praksama u zaštiti i obezbeđivanju potreba dece za oporavkom nakon odvajanja roditelja, istakao je potrebu da majka i deca budu bezbedni, da se sačuva bliska veza između majke i dece, kao i između braće i sestara, da se spreči očevo podrivanje majčinog autoriteta i zloupotreba dece kao oružja protiv majke. Naglasio je potrebu da se pomogne majkama da nađu način da razgovaraju sa decom o nasilju, i da uspostave roditeljske kompetencije, koje su usled nasilja mogle biti kompromitovane. Kritički se osvrćući na greške društva, istakao je sklonost da se majke etiketiraju i okrive za nasilje. Zaključio je da je važno da se ženske organizacije bave zaštitom prava žena i dece - masovnim kršenjem ovih prava u svim sferama i promenom društvenog konteksta, a ne samo zaštitom od nasilja, odnosno reagovanjem u ekstremnim situacijama, u porodičnom kontekstu i izdvajanjem dece iz porodice. Panel diskusija o izazovima i dobrim praksama u pružanju psihološke i pravne podrške deci i nenasilnim roditeljima koji su pretrpeli nasilje u porodici, koju je moderirala Tanja Ignjatović, završena je sledećim zaključcima:

-          Nužno je unaprediti razumevanje veze između nasilja prema ženama i nasilja prema deci u porodičnom kontekstu.
-          Skrining bezbednosnih rizika za majku i dete treba da bude obavezna procedura u svim slučajevima nasilja u porodici, a bezbednost i majke i deteta treba da je primarni organizujući princip zaštite i postupanja institucija.
-          Bezbednost nenasilnog roditelja i deteta se postiže uspostavljanjem efikasne socijalne kontrole učinioca nasilja.
-          Nužno je unaprediti znanja profesionalaca u svim relevantnim službama, koja treba da su specijalizovana za procene i postupanje u situacijama nasilja prema ženama i deci u porodičnom kontekstu.
-          Obaveza je svih profesionalaca da se zalažu za društvene promene, za kontekst koji ne normalizuje i ne podržava nasilje i učinioca nasilja, tako što opravdava njegovo ponašanje i okrivljuje žene za nasilje ili nečinjenje zaštite dece.

Pored navedenih, među govornicima/ama i panelistkinjama/ima su bili i sudija Branka Žigante Živković iz Hrvatske, stalna sudska veštakinja Nevenka Pavličić i Ana Jaredić, psihološkinja iz Centra za ženska prava iz Crne Gore.

Profesionalci su imali mogućnost da nakon konferencije učestvuju i na dvodnevnoj obuci.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.