Beograd, 01/06/2017
NOVA KRIVIČNA DELA

Beograd, 01/06/2017
NOVA KRIVIČNA DELA
Vanja Macanović, advokatica Autonomnog ženskog centra, gostovala je na televiziji N1 povodom stupanja na snagu izmena Krivičnog zakonika, prema kojima su uvedena nova krivična dela - proganjanje i polno uznemiravanje.

Celokupan snimak gostovanja dostupan je na YouTube kanalu TV N1.
Vanja Macanović, advokatica Autonomnog ženskog centra, gostovala je na televiziji N1 povodom stupanja na snagu izmena Krivičnog zakonika, prema kojima su uvedena nova krivična dela - proganjanje i polno uznemiravanje.

Celokupan snimak gostovanja dostupan je na YouTube kanalu TV N1.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.