PDF     PDF    
Beograd, 05/06/2017
APEL
PDF     PDF    
Beograd, 05/06/2017
APEL
Ministartsvo unutrašnjih poslova (MUP) pozitivno je odgovorilo na apel Autonomnog ženskog centra (AŽC). U dopisu je navedeno da će u cilju adekvatnog rešavanja problema nasilja u porodici MUP:
 • povećati broj angažovanih policijskih službenika izradom novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP-u (proporcionalna sistematizacija radnih mesta i jačanje kapacitete linije rada za suzbijanje nasilja u porodici);
 • standardizovana je prateća dokumentacija (izveštaj o događaju, procena rizika, naređenje za izdavanje hitnih mera, zaposnik o izjašnjenju, obaveštenje o izricanju hitnih mera).
Autonomni ženski centar se u aprilu obratio Ministarstvu unutrašnjih poslova predlozima u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Naime, u procesu pilotiranja primene Zakona, kao i tokom većeg broja edukacija koje je AŽC izvodio, ustanovljeno je da:
 • je MUP odredio mali broj policijskih službenika koji će postupati u skaldu sa čl. 8 Zakona;
 • nema linije rada za krivično delo nasilje u porodici i povezana krivična dela predviđena čl. 4 Zakona;   
 • je neodgovarajuć sadržaj trodnevne specijalističke obuke koju prolaze policijski službenici, jer je nedovoljno fokusirana na Zakon i ne nudi rešenja za nedoumice u njegovoj primeni;
 • nedostatak podzakonskih akata za primenu Zakona propisanih od strane MUP-a (naredba o izdavanju hitnih mera – čl. 17; lista za procenu rizika – čl. 16; izjava mogućeg učinioca – čl. 14).
MUP je naglasio da je obuka policijskih službenika u isključivoj nadležnosti Kriminalističko-policijske akademije (u skladu sa Zakonom), koja je vršila izbor tema, sadržaja i načina obuke. AŽC pozdravlja ovaj napor MUP, koji će svakako doprineti efikasnijoj i ujednačenoj primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na teritoriji cele države, uz manje stresa za policijske službenike koji su na „prvoj liniji“ i nadređene policijske službenike.

U prilogu su dopis Autonomnog ženskog centra i odgovor MUP-a.
Ministartsvo unutrašnjih poslova (MUP) pozitivno je odgovorilo na apel Autonomnog ženskog centra (AŽC). U dopisu je navedeno da će u cilju adekvatnog rešavanja problema nasilja u porodici MUP:
 • povećati broj angažovanih policijskih službenika izradom novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP-u (proporcionalna sistematizacija radnih mesta i jačanje kapacitete linije rada za suzbijanje nasilja u porodici);
 • standardizovana je prateća dokumentacija (izveštaj o događaju, procena rizika, naređenje za izdavanje hitnih mera, zaposnik o izjašnjenju, obaveštenje o izricanju hitnih mera).
Autonomni ženski centar se u aprilu obratio Ministarstvu unutrašnjih poslova predlozima u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Naime, u procesu pilotiranja primene Zakona, kao i tokom većeg broja edukacija koje je AŽC izvodio, ustanovljeno je da:
 • je MUP odredio mali broj policijskih službenika koji će postupati u skaldu sa čl. 8 Zakona;
 • nema linije rada za krivično delo nasilje u porodici i povezana krivična dela predviđena čl. 4 Zakona;   
 • je neodgovarajuć sadržaj trodnevne specijalističke obuke koju prolaze policijski službenici, jer je nedovoljno fokusirana na Zakon i ne nudi rešenja za nedoumice u njegovoj primeni;
 • nedostatak podzakonskih akata za primenu Zakona propisanih od strane MUP-a (naredba o izdavanju hitnih mera – čl. 17; lista za procenu rizika – čl. 16; izjava mogućeg učinioca – čl. 14). MUP je naglasio da je obuka policijskih službenika u isključivoj nadležnosti Kriminalističko-policijske akademije (u skladu sa Zakonom), koja je vršila izbor tema, sadržaja i načina obuke.
AŽC pozdravlja ovaj napor MUP, koji će svakako doprineti efikasnijoj i ujednačenoj primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na teritoriji cele države, uz manje stresa za policijske službenike koji su na „prvoj liniji“ i nadređene policijske službenike.

U prilogu su dopis Autonomnog ženskog centra i odgovor MUP-a.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.