Beograd, 18/05/2017
18. maj

Beograd, 18/05/2017
18. maj

Aktivistkinje Mreže Žene protiv nasilja, kojom koordiniše Autonomni ženski centar, uručile su 18. maja 8.000 potpisa podrške potpredsednici Vlade i predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorani Mihajlović, za proglašenje ovog dana Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja.

Istovremeno je ispred Vlade Republike Srbije postavljeno 40 pari crvene ženske obuće u znak podsećanja da svake godine u Srbiji između 30 i 40 žena bude ubijeno u porodično-partnerskom kontekstu. Kako se navodi na sajtu Mreže, „cipele ovde nisu samo simbol žene koja ju je ubio muškarac, one su slika poraza države i institucija sistema, zajednice, nas kao pojedinki i pojedinaca da pružimo podršku i zaštitu, razumevanje i verovanje u ono što nam žene govore. Jer to jeste suština odgovora na muško nasilje prema ženama. Verovanje u iskaz žene i njeno iskustvo preživljenog nasilja“.

Aktivistkinje Mreže Žene protiv nasilja, kojom koordiniše Autonomni ženski centar, uručile su 18. maja 8.000 potpisa podrške potpredsednici Vlade i predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorani Mihajlović, za proglašenje ovog dana Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja.

Istovremeno je ispred Vlade Republike Srbije postavljeno 40 pari crvene ženske obuće u znak podsećanja da svake godine u Srbiji između 30 i 40 žena bude ubijeno u porodično-partnerskom kontekstu. Kako se navodi na sajtu Mreže, „cipele ovde nisu samo simbol žene koja ju je ubio muškarac, one su slika poraza države i institucija sistema, zajednice, nas kao pojedinki i pojedinaca da pružimo podršku i zaštitu, razumevanje i verovanje u ono što nam žene govore. Jer to jeste suština odgovora na muško nasilje prema ženama. Verovanje u iskaz žene i njeno iskustvo preživljenog nasilja“.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.