Brisel, 11/05/2017
EU potpisala Konvenciju

Brisel, 11/05/2017
EU potpisala Konvenciju
Savet Evropske unije je izdao saopštenje u kome se navodi da je 11. maja 2017. godine usvojio dve odluke o potpisivanju Konvencije Saveta Evrope (Istanbulske konvencije) o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Odlukom da se pridruži Istanbulskoj konvenciji, Evropska unija potvrđuje svoju privrženost borbi protiv nasilja prema ženama unutar svoje teritorije, kao i globalno, i jačanju postojećih zakonskih okvira i svojih kapaciteta za delovanje, navodi se u saopštenju.

Helena Dali, ministarka za socijalni dijalog, potrošačka pitanja i građanske slobode iz Malte, rekla je: „Nasilje prema ženama predstavlja kršenje ljudskih prava i ekstremnu formu diskriminacije. Pridruživanjem Istanbulskoj konvenciji, Evropska unija reafirmiše svoju vodeću ulogu u zaustavljanju nasilja prema ženama i suprotstavljanju svih vidova diskriminacije zasnovane na rodu. Ovo je još jedno postignuće koje će zasigurno imati pozitivan efekat na one koje su izložene rodno zasnovanom nasilju“.
Sve države članice Evropske unije su već potpisale Konvenciju. Činjenica da se i EU pridružila Konvenciji osiguraće komplementarnost između nacionalnih i EU nivoa i konsolidovaće kapacitete Evropske unije za efektniju ulogu u međunarodnim okvirima, poput Grupe eksperata/kinja za akciju protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici Saveta Evrope (GREVIO).

Odluka o potpisivanju je prvi korak u procesu pridruživanja EU Konvenciji. Nakon zvaničnog potpisivanja, pristupanje podrazumeva usvajanje odluka iz zaključaka Konvencije. Ove odluke zahtevaće pristanak Parlamenta.
Savet Evropske unije je izdao saopštenje u kome se navodi da je 11. maja 2017. godine usvojio dve odluke o potpisivanju Konvencije Saveta Evrope (Istanbulske konvencije) o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Odlukom da se pridruži Istanbulskoj konvenciji, Evropska unija potvrđuje svoju privrženost borbi protiv nasilja prema ženama unutar svoje teritorije, kao i globalno, i jačanju postojećih zakonskih okvira i svojih kapaciteta za delovanje, navodi se u saopštenju.

Helena Dali, ministarka za socijalni dijalog, potrošačka pitanja i građanske slobode iz Malte, rekla je: „Nasilje prema ženama predstavlja kršenje ljudskih prava i ekstremnu formu diskriminacije. Pridruživanjem Istanbulskoj konvenciji, Evropska unija reafirmiše svoju vodeću ulogu u zaustavljanju nasilja prema ženama i suprotstavljanju svih vidova diskriminacije zasnovane na rodu. Ovo je još jedno postignuće koje će zasigurno imati pozitivan efekat na one koje su izložene rodno zasnovanom nasilju“. Sve države članice Evropske unije su već potpisale Konvenciju. Činjenica da se i EU pridružila Konvenciji osiguraće komplementarnost između nacionalnih i EU nivoa i konsolidovaće kapacitete Evropske unije za efektniju ulogu u međunarodnim okvirima, poput Grupe eksperata/kinja za akciju protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici Saveta Evrope (GREVIO).

Odluka o potpisivanju je prvi korak u procesu pridruživanja EU Konvenciji. Nakon zvaničnog potpisivanja, pristupanje podrazumeva usvajanje odluka iz zaključaka Konvencije. Ove odluke zahtevaće pristanak Parlamenta.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.