Beograd, 15/01/2017
OBUKE

Beograd, 15/01/2017
OBUKE
Autonomni ženski centar, kao neformalna partnerska organizacija Centru za podršku ženama iz Kikinde, angažovan je u realizaciji serije obuka o mulitisektorskoj saradnji i koordinaciji postupanja nadležnih službi u sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Obuka je deo projektnih aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, u okviru projekta „ZAUSTAVI - ZAŠTITI - POMOZI: Snažniji institucionalni odgovor na rodno-zasnovano nasilje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini“.
Četrnaest trodnevnih obuka pod nazivom „Institucionalna zaštita od nasilja u porodici i partnerskim odnosima na lokalnom nivou – u susret primeni novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodicirealizuju se u periodu decembar 2016 – maj 2017. godine, za gradove Zrenjanin, Novi Sad, Subotica, Kikinda, Sremska Mitrovica, Vršac  i Sombor.
Autonomni ženski centar, kao neformalna partnerska organizacija Centru za podršku ženama iz Kikinde, angažovan je u realizaciji serije obuka o mulitisektorskoj saradnji i koordinaciji postupanja nadležnih službi u sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Obuka je deo projektnih aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, u okviru projekta „ZAUSTAVI - ZAŠTITI - POMOZI: Snažniji institucionalni odgovor na rodno-zasnovano nasilje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini“. Četrnaest trodnevnih obuka pod nazivom „Institucionalna zaštita od nasilja u porodici i partnerskim odnosima na lokalnom nivou – u susret primeni novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodicirealizuju se u periodu decembar 2016 – maj 2017. godine, za gradove Zrenjanin, Novi Sad, Subotica, Kikinda, Sremska Mitrovica, Vršac  i Sombor.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.