PDF    
decembar 2016
IZVEŠTAJ
PDF    
decembar 2016
IZVEŠTAJ
Izveštaj o praćenju primene lokalnih politika za podršku i zaštitu žena sa iskustvom nasilja u Srbiji usmeren je na specijalizovane usluge podrške. Analizom je obuhvaćena primena međunarodnih normi u oblasti usluga podrške za žene sa iskustvom nasilja u Srbiji, prikakazane su prednosti i nedostaci zakonodavnog okvira i lokalnih politika za zaštitu žena od nasilja, kao i stepen usklađenosti usluga podrške sa međunarodnim standardima i njihova dostupnost ženama žrtvama nasilja. Utvrđene su oblasti u kojima je neophodno uložiti dodatne napore za poboljšanje zaštite žena od nasilja i date preporuke za unapređenje situacije u oblasti usluga podrške.
Izveštaj o praćenju primene lokalnih politika za podršku i zaštitu žena sa iskustvom nasilja u Srbiji usmeren je na specijalizovane usluge podrške. Analizom je obuhvaćena primena međunarodnih normi u oblasti usluga podrške za žene sa iskustvom nasilja u Srbiji, prikakazane su prednosti i nedostaci zakonodavnog okvira i lokalnih politika za zaštitu žena od nasilja, kao i stepen usklađenosti usluga podrške sa međunarodnim standardima i njihova dostupnost ženama žrtvama nasilja. Utvrđene su oblasti u kojima je neophodno uložiti dodatne napore za poboljšanje zaštite žena od nasilja i date preporuke za unapređenje situacije u oblasti usluga podrške.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.