Beograd, 11/12/2016
REAGOVANJE

Beograd, 11/12/2016
REAGOVANJE

Povodom teksta „Nasilnički zakon“ objavljenog u Politici, Tanja Ignjatović je napisala tekst „Ko je nasilnik“, koji je objavljen u istom listu. Istaknuto je da „kada neko ko ništa ne zna o nasilju nad ženama i o nasilju u porodici, piše o zakonskim rešenjima koja bi trebalo da pruže bolju zaštitu za žrtve, nazivajući ih 'nasilnička' i 'antiporodična', to direktno ide na ruku nasilnicima”.

Povodom teksta „Nasilnički zakon“ objavljenog u Politici, Tanja Ignjatović je napisala tekst „Ko je nasilnik“, koji je objavljen u istom listu. Istaknuto je da „kada neko ko ništa ne zna o nasilju nad ženama i o nasilju u porodici, piše o zakonskim rešenjima koja bi trebalo da pruže bolju zaštitu za žrtve, nazivajući ih 'nasilnička' i 'antiporodična', to direktno ide na ruku nasilnicima”.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.