Beograd, 27/10/2016
STAV

Beograd, 27/10/2016
STAV

U osmom broju specijalnog dodatka „VREME protiv nasilja“ posvećenog „sigurnoj kući“ kao specijalizovanoj usluzi za žene žrtve nasilja, Tanja Ignjatović je objasnila zašto (u današnje vreme) ova usluga ne može biti jedina, a nije ni pravedna, za ogroman broj prijavljenih slučajeva nasilja prema ženama i njihovoj deci. Naglašeno je da je sigurna kuća sigurna jedino ako je na potpuno tajnoj adresi i tehnički odgovarajuće obezbeđena, što isključuje sve posete medija i političara, iz bilo kog razloga.

Ceo tekst je dostupan u dodatku na strani br. 7.

U osmom broju specijalnog dodatka „VREME protiv nasilja“ posvećenog „sigurnoj kući“ kao specijalizovanoj usluzi za žene žrtve nasilja, Tanja Ignjatović je objasnila zašto (u današnje vreme) ova usluga ne može biti jedina, a nije ni pravedna, za ogroman broj prijavljenih slučajeva nasilja prema ženama i njihovoj deci. Naglašeno je da je sigurna kuća sigurna jedino ako je na potpuno tajnoj adresi i tehnički odgovarajuće obezbeđena, što isključuje sve posete medija i političara, iz bilo kog razloga.

Ceo tekst je dostupan u dodatku na strani br. 7.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.