Niš, 22/11/2016
OKRUGLI STO

Niš, 22/11/2016
OKRUGLI STO
Povodom obeležavanja globalne kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama", predstavnice udruženja Romkinja "Osvit" organizovale su 22. novembra 2016. godine okrugli sto "Lokalne politike za zaštitu žena od nasilja u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama", na kome su predstavile svoj godišnji izveštaj o praćenju lokalne politike za zaštitu žena od nasilja u Nišu.

Rezultate analize predstavila je Ana Saćipović, koordinatorka SOS telefona na romskom i srpskom jeziku, koja je navela da Grad Niš može da se ponosi brojem dokumenata za zaštitu žena od nasilja, ali da
njihova primena nije zadovoljavajuća, što negativno utiče na položaj žena žrtava nasilja. Zorica Saćipović, pravnica na SOS telefonu, predstavila je rad Udruženja Romkinja "Osvit", navodeći da je do sada SOS telefon pozvalo 5.087 žena, od čega su 1.463 Romkinje i 3.124 pripadnice većinskog stanovništva.

Nevena Petrušić, profesorka na Pravnom fakultetu u Nišu, govorila je o značaju Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, ističući da je u pitanju obavezujući dokument kojim se zahteva da država obezbedi odgovarajući sistem usluga, pomoć i podršku žrtvama nasilja.

Povodom obeležavanja globalne kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama", predstavnice udruženja Romkinja "Osvit" organizovale su 22. novembra 2016. godine okrugli sto "Lokalne politike za zaštitu žena od nasilja u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama", na kome su predstavile svoj godišnji izveštaj o praćenju lokalne politike za zaštitu žena od nasilja u Nišu.

Rezultate analize predstavila je Ana Saćipović, koordinatorka SOS telefona na romskom i srpskom jeziku, koja je navela da Grad Niš može da se ponosi brojem dokumenata za zaštitu žena od nasilja, ali da njihova primena nije zadovoljavajuća, što negativno utiče na položaj žena žrtava nasilja. Zorica Saćipović, pravnica na SOS telefonu, predstavila je rad Udruženja Romkinja "Osvit", navodeći da je do sada SOS telefon pozvalo 5.087 žena, od čega su 1.463 Romkinje i 3.124 pripadnice većinskog stanovništva.

Nevena Petrušić, profesorka na Pravnom fakultetu u Nišu, govorila je o značaju Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, ističući da je u pitanju obavezujući dokument kojim se zahteva da država obezbedi odgovarajući sistem usluga, pomoć i podršku žrtvama nasilja.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.