Beograd, 7/11/2016
OBLJUBA BEZ PRISTANKA

Beograd, 7/11/2016
OBLJUBA BEZ PRISTANKA

Autonomni ženski centar je oštro protestvovao protiv predloga novog krivičnog dela “obljuba ili sa njom izjednačen čin i pored jasno izraženog protivljenja, za koje je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Na taj način ista posledica – silovanje – postala bi “delo malog značaja”, za koje je moguće odrediti uslovnu kaznu, umesto kazne zavora.

Posle apela Ženskoj parlamentarnoj mreži, koji je uputila Tanja Ignjatović, na Četvrtoj konferenciji ove neformalne mreže, pozivajući poslanice da se ujedine i spreče da se usvoje zakoni koji su loši za žene, na sastanku sa ministarkom pravde, a povodom potpisivanja peticije da se 18. maj proglasi danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja, Vanja Macanović je zatražila da se ovo delo briše iz Predloga izmena i dopuna Krivičnog zakonika. Ministarka pravde je prihvatila predlog AŽC.

Autonomni ženski centar je oštro protestvovao protiv predloga novog krivičnog dela “obljuba ili sa njom izjednačen čin i pored jasno izraženog protivljenja, za koje je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Na taj način ista posledica – silovanje – postala bi “delo malog značaja”, za koje je moguće odrediti uslovnu kaznu, umesto kazne zavora.

Posle apela Ženskoj parlamentarnoj mreži, koji je uputila Tanja Ignjatović, na Četvrtoj konferenciji ove neformalne mreže, pozivajući poslanice da se ujedine i spreče da se usvoje zakoni koji su loši za žene, na sastanku sa ministarkom pravde, a povodom potpisivanja peticije da se 18. maj proglasi danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja, Vanja Macanović je zatražila da se ovo delo briše iz Predloga izmena i dopuna Krivičnog zakonika. Ministarka pravde je prihvatila predlog AŽC.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.