Beograd, 8 /11/2016
PEŠČANIK

Beograd, 8 /11/2016
PEŠČANIK
Kod domaćih pravnih stručnjaka stvorena je ideja da se umesto temeljne izmene postojeće definicije dela silovanje, čime bi se kaznila svaka namerna seksualna radnja bez slobodnog pristanka, uvede novi stav “obljuba ili sa njom izjednačen čin i pored jasno izraženog protivljenja”. Problem je u tome što je predlog zaprećene kazne za ovo delo zatvor od šest meseci do 5 godina. Na taj način ista posledica – silovanje – postaje “delo malog značaja”, za koje je moguće odrediti uslovnu kaznu, umesto kazne zavora.

O predlogu pravnih eksperata, njegovoj neusaglašenosti, ne samo sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u prodici, već i sa standardom Evropskog suda za ljudska prava (slučaj M.C. protiv Bugarske), pročitajte tekst Tanje Ignjatović, objavljen na portalu PEŠČANIK.


 

Kod domaćih pravnih stručnjaka stvorena je ideja da se umesto temeljne izmene postojeće definicije dela silovanje, čime bi se kaznila svaka namerna seksualna radnja bez slobodnog pristanka, uvede novi stav “obljuba ili sa njom izjednačen čin i pored jasno izraženog protivljenja”. Problem je u tome što je predlog zaprećene kazne za ovo delo zatvor od šest meseci do 5 godina. Na taj način ista posledica – silovanje – postaje “delo malog značaja”, za koje je moguće odrediti uslovnu kaznu, umesto kazne zavora.

O predlogu pravnih eksperata, njegovoj neusaglašenosti, ne samo sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u prodici, već i sa standardom Evropskog suda za ljudska prava (slučaj M.C. protiv Bugarske), pročitajte tekst Tanje Ignjatović, objavljen na portalu PEŠČANIK.


 

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.