Novi Sad, 10/11/2016
IZ KRUGA - VOJVODINA

Novi Sad, 10/11/2016
IZ KRUGA - VOJVODINA
Mogli ste čuti da jedna od pet žena postane žrtva silovanja, ali ne i to da je za žene sa invaliditetom taj rizik mnogo veći –da je 80 odsto žena sa invaliditetom seksualno zlostavljano.
 
Upravo iz ovih razloga Evropska mreža protiv nasilja nad ženama (WAVE) deo svoje kampanje Step Up! usmerila je na unapređenje usluga za žene s invaliditetom. Cilj je da usluge podrške za rodno zasnovano nasilje budu dostupne svim ženama, uključujući i žene s invaliditetom.
 
Moguće strategije za unapređenje usluga za žene sa invaliditetom predstavila je organizacija Iz kruga – VOJVODINA na svojoj web strani.

Ceo tekst „Rodno zasnovano nasilje: ne radi se samo o rodu“ pročitajte na Portalu o invalidnosti, koji vodi organizacija „...Iz kruga – Vojvodina“.   

Mogli ste čuti da jedna od pet žena postane žrtva silovanja, ali ne i to da je za žene sa invaliditetom taj rizik mnogo veći –da je 80 odsto žena sa invaliditetom seksualno zlostavljano.
 
Upravo iz ovih razloga Evropska mreža protiv nasilja nad ženama (WAVE) deo svoje kampanje Step Up! usmerila je na unapređenje usluga za žene s invaliditetom. Cilj je da usluge podrške za rodno zasnovano nasilje budu dostupne svim ženama, uključujući i žene s invaliditetom.
 
Moguće strategije za unapređenje usluga za žene sa invaliditetom predstavila je organizacija Iz kruga – VOJVODINA na svojoj web strani.

Ceo tekst „Rodno zasnovano nasilje: ne radi se samo o rodu“ pročitajte na Portalu o invalidnosti, koji vodi organizacija „...Iz kruga – Vojvodina“.   

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.