11-12/02/2013
Sastanak

11-12/02/2013
Sastanak
Autonomni ženski centar je 11-12. februara 2013. godine u Skoplju održao sastanak sa partnerskim organizacijama na projektu radi diskusije projektnih aktivnosti i kreiranja predloga plana za implementaciju projekta.

Na sastanku su detaljno diskutovane projektne aktivnosti za 2013. i 2014. godinu, razmotreni su rezultati kontekstualne analize i mogućnosti za unapređenje vidljivosti projekta, te pripremljen nacrt redefinisane strategije i plana za
implementaciju projekta.

Sastanku su prisustvovale predstavnice svih partnerskih organizacija: Autonomni ženski centar (Srbija), Centar za žene žrtve rata (Hrvatska), Udružene žene (Bosna i Hercegovina), Društvo SOS (Slovenija), Nacionalni savet za ravnopravnost polova – SOŽM (Makedonija) i Mreža Žene protiv nasilja Evropa - WAVE (Austrija).
Autonomni ženski centar je 11-12. februara 2013. godine u Skoplju održao sastanak sa partnerskim organizacijama na projektu radi diskusije projektnih aktivnosti i kreiranja predloga plana za implementaciju projekta.

Na sastanku su detaljno diskutovane projektne aktivnosti za 2013. i 2014. godinu, razmotreni su rezultati kontekstualne analize i mogućnosti za unapređenje vidljivosti projekta, te pripremljen nacrt redefinisane strategije i plana za implementaciju projekta.

Sastanku su prisustvovale predstavnice svih partnerskih organizacija: Autonomni ženski centar (Srbija), Centar za žene žrtve rata (Hrvatska), Udružene žene (Bosna i Hercegovina), Društvo SOS (Slovenija), Nacionalni savet za ravnopravnost polova – SOŽM (Makedonija) i Mreža Žene protiv nasilja Evropa - WAVE (Austrija).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.