Skoplje, 6/10/2016
KONFERENCIJA

Skoplje, 6/10/2016
KONFERENCIJA

Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su 6. oktobra 2016. godine na konferenciji "Zaštita i podrška za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja", koju je organizovala partnerska organizacija Nacionalni savet za rodnu ravnopravnost u Skoplju. 

Rad konferencije bio je organizovan u tri tematske grupe, u okviru kojih se diskutovalo o zakonskoj regulativi u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici, specijalizovanim uslugama podrške za žene sa iskustvom nasilja i edukacijama u ovoj oblasti.


 

Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su 6. oktobra 2016. godine na konferenciji "Zaštita i podrška za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja", koju je organizovala partnerska organizacija Nacionalni savet za rodnu ravnopravnost u Skoplju. 

Rad konferencije bio je organizovan u tri tematske grupe, u okviru kojih se diskutovalo o zakonskoj regulativi u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici, specijalizovanim uslugama podrške za žene sa iskustvom nasilja i edukacijama u ovoj oblasti.


 

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.