Beograd, 5/9/2016
PROPUSTI U ZAŠTITI

Beograd, 5/9/2016
PROPUSTI U ZAŠTITI
Zaštitnik građana je, u postupku kontrole u vezi sa 45 slučajeva nasilja u porodici i zlostavljanja i zanemarivanja dece, utvrdio propuste koji potvrđuju da se:
 • nasilje kvalifikuje kao porodični problem i bračni sukob;
 • minimizira i relativizuje odgovornost za izvršeno delo, te se ne ispituju okolnosti;
 • ne procenjuje rizik od nasilja, što ukazuje na neprepoznavanje pojave i nedovoljnu obučenost postupajućih službenika;
 • ne preduzimaju mere ili su one neodgovarajuće i neblagovremene;
 • deca koja su prisustvovala nasilju u porodici ne tretiraju kao žrtve;
 • nadležne službe nisu razmenjivale informacije, od kojih su neke vitalne za organizovanje zaštite žrtve;  
 • žrtve upućuju da same vode postupke, a ne pruža im se stručna i druga pomoć i podrška.
Na bazi navedenih i drugih utvrđenja, Zaštitnik građana je nadležnim organima uputio 59 preporuka.
 

 

Zaštitnik građana je, u postupku kontrole u vezi sa 45 slučajeva nasilja u porodici i zlostavljanja i zanemarivanja dece, utvrdio propuste koji potvrđuju da se:
 • nasilje kvalifikuje kao porodični problem i bračni sukob;
 • minimizira i relativizuje odgovornost za izvršeno delo, te se ne ispituju okolnosti;
 • ne procenjuje rizik od nasilja, što ukazuje na neprepoznavanje pojave i nedovoljnu obučenost postupajućih službenika;
 • ne preduzimaju mere ili su one neodgovarajuće i neblagovremene;
 • deca koja su prisustvovala nasilju u porodici ne tretiraju kao žrtve;
 • nadležne službe nisu razmenjivale informacije, od kojih su neke vitalne za organizovanje zaštite žrtve;  
 • žrtve upućuju da same vode postupke, a ne pruža im se stručna i druga pomoć i podrška.
Na bazi navedenih i drugih utvrđenja, Zaštitnik građana je nadležnim organima uputio 59 preporuka.
 

 

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.