PDF    
Beograd, jun 2016
OSNOVNA STUDIJA
PDF    
Beograd, jun 2016
OSNOVNA STUDIJA
Nakon izrade osnovne studije Analiza usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira Republike Srbije sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja predstavlja prvu analizu ove vrste u Srbiji, Autonomni ženski centar je rešen da dalje nastavi praćenje procesa promena zakona i javnih politika u oblasti zaštite žena od nasilja, u cilju usaglašavanja sa međunarodnim obavezama koje je država preuzela. 

Ova analiza u potpunosti sledi koncept prethodne, Osnovne studije iz 2014. godine. Ona je oslonjena na sadržaj prethodne analize o usklađenosti sa standardima za 51 član Konvencije, koju je izradio interdisciplinarni tim stručnjakinja/-a iz Autonomnog ženskog centra i spoljnih saradnica/-ka.
Uneti su aktuelni podaci – inicijative, predlozi, nacrti, nalazi istraživanja, podaci iz relevantnih izveštaja, ukoliko ih je bilo u 2015. godini. Raniji podaci, uglavnom opisi zakonskih, podzakonskih i strateških rešenja ili istraživanja, delimično su skraćivani, da bi se izbegla ponavljanja sadržaja. I u ovoj analizi je postojala usmerenost na podatke o primeni postojeće regulative, ali je njihova javna dostupnost i nepotpunost i dalje značajna ograničavajuća okolnost.
Nakon izrade osnovne studije Analiza usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira Republike Srbije sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja predstavlja prvu analizu ove vrste u Srbiji, Autonomni ženski centar je rešen da dalje nastavi praćenje procesa promena zakona i javnih politika u oblasti zaštite žena od nasilja, u cilju usaglašavanja sa međunarodnim obavezama koje je država preuzela. 

Ova analiza u potpunosti sledi koncept prethodne, Osnovne studije iz 2014. godine. Ona je oslonjena na sadržaj prethodne analize o usklađenosti sa standardima za 51 član Konvencije, koju je izradio interdisciplinarni tim stručnjakinja/-a iz Autonomnog ženskog centra i spoljnih saradnica/-ka. Uneti su aktuelni podaci – inicijative, predlozi, nacrti, nalazi istraživanja, podaci iz relevantnih izveštaja, ukoliko ih je bilo u 2015. godini. Raniji podaci, uglavnom opisi zakonskih, podzakonskih i strateških rešenja ili istraživanja, delimično su skraćivani, da bi se izbegla ponavljanja sadržaja. I u ovoj analizi je postojala usmerenost na podatke o primeni postojeće regulative, ali je njihova javna dostupnost i nepotpunost i dalje značajna ograničavajuća okolnost.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.