Brisel, 2/6/2016
FORUM

Brisel, 2/6/2016
FORUM
Dijana Malbaša i Aleksandra Nestorov iz Autonomnog ženskog centra učestvovale su na forumu „From Conflict to peace? Women and Girl’s Voices on the Move“, koji je 2. juna 2016. godine u Briselu organizovo Evropski ženski lobi  (European Women’s Lobby) i Ženska komisija za izbeglice (Women’s Refugee Commission) . Na događaju, održanom u okviru stalnog predstavništva Švedske u EU, učestvovale su predstavnice organizacija članica Evropskog ženskog lobija širom Evrope, predstavnici i  predstavnice Evropske komisije, UNHCRa, Saveta Evrope i ostalih institucija i međunarodnih organizacija.  
 
Na Formu je predstavljena trenutna izbeglička situacija u Grčkoj i Turskoj koja zahteva hitan odgovor u cilju prevencije rodno zasnovanog nasilja, kao i praksa i mere koje se u ovom cilju preduzimaju u pojednim evropskim zemljama i na nivou Evropske unije. Dijana Malbaša je predstavila trenutnu situaciju u Srbiji u vezi sa položajem izbeglica i procesom izrade novog Zakona o azilu.
U cilju zaštite žena i devojčica od rodno zasnovanog nasilja, na Forumu je ukazano na potrebu za kreiranjem rodno zasnovanih politika i procedura u postupcim azila i usvajanje i implementiranje standarda Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Predstavljene su i preporuke EWL i WRCa za prevenciju i borbu protiv nasilja prema ženama i devojčicama zahvaćenim izbegličkom krizom.
Dijana Malbaša i Aleksandra Nestorov iz Autonomnog ženskog centra učestvovale su na forumu „From Conflict to peace? Women and Girl’s Voices on the Move“, koji je 2. juna 2016. godine u Briselu organizovo Evropski ženski lobi  (European Women’s Lobby) i Ženska komisija za izbeglice (Women’s Refugee Commission) . Na događaju, održanom u okviru stalnog predstavništva Švedske u EU, učestvovale su predstavnice organizacija članica Evropskog ženskog lobija širom Evrope, predstavnici i  predstavnice Evropske komisije, UNHCRa, Saveta Evrope i ostalih institucija i međunarodnih organizacija.  
 
Na Formu je predstavljena trenutna izbeglička situacija u Grčkoj i Turskoj koja zahteva hitan odgovor u cilju prevencije rodno zasnovanog nasilja, kao i praksa i mere koje se u ovom cilju preduzimaju u pojednim evropskim zemljama i na nivou Evropske unije. Dijana Malbaša je predstavila trenutnu situaciju u Srbiji u vezi sa položajem izbeglica i procesom izrade novog Zakona o azilu. U cilju zaštite žena i devojčica od rodno zasnovanog nasilja, na Forumu je ukazano na potrebu za kreiranjem rodno zasnovanih politika i procedura u postupcim azila i usvajanje i implementiranje standarda Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Predstavljene su i preporuke EWL i WRCa za prevenciju i borbu protiv nasilja prema ženama i devojčicama zahvaćenim izbegličkom krizom.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.