25/11/2013, Kragujevac
PODRŠKA

25/11/2013, Kragujevac
PODRŠKA
Aktivistkinje Sekcije žena iz Samostalnog sindikata Srbije iz Kragujevca obeležile su Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama. Tom prilikom je članovima sindikata u 30 sindikalnih organizacija podeljeno oko 1.000 pamfleta sa informacijama o Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
U akciji su učestvovali Aktivi žena Samostalnog sindikata u sledećim preduzećima: Zastava oružje, FIAT, Skupština grada, ustanova “Nada Naumović“, Javno stambeno preduzeće, Dom zdravlja, Niskogradnja, Zastava kamioni, 21.oktobar, Studentski kulturni centar, Zavod za ispitivanje oružja, Centar za strna žita, Okružni zatvor Kragujevac, Rudnik Topola, Šumsko gazdinstvo, Dom učenika, Vulović transport, Vodovod, Grafopromet, Zastava inpro, Grupa Zastava vozila, Energetika, Zavod za stomatologiju, Gradske tržnice, Zavod „Male pčelice“, OŠ „Sreten Mladenović“, Metal sistemi, JKP „Čistoća“.
Aktivistkinje Sekcije žena iz Samostalnog sindikata Srbije iz Kragujevca obeležile su Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama. Tom prilikom je članovima sindikata u 30 sindikalnih organizacija podeljeno oko 1.000 pamfleta sa informacijama o Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. U akciji su učestvovali Aktivi žena Samostalnog sindikata u sledećim preduzećima: Zastava oružje, FIAT, Skupština grada, ustanova “Nada Naumović“, Javno stambeno preduzeće, Dom zdravlja, Niskogradnja, Zastava kamioni, 21.oktobar, Studentski kulturni centar, Zavod za ispitivanje oružja, Centar za strna žita, Okružni zatvor Kragujevac, Rudnik Topola, Šumsko gazdinstvo, Dom učenika, Vulović transport, Vodovod, Grafopromet, Zastava inpro, Grupa Zastava vozila, Energetika, Zavod za stomatologiju, Gradske tržnice, Zavod „Male pčelice“, OŠ „Sreten Mladenović“, Metal sistemi, JKP „Čistoća“.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.