PDF    
Beograd, 25/5/2016
STEP UP!
PDF    
Beograd, 25/5/2016
STEP UP!
Mreža Žene protiv nasilja Evropa (WAVE) danas pokreće Step up! kampanju o pravima žena žrtava nasilja i njihove dece na pristup podršci i zaštiti. U naredne dve godine članice WAVE mreže će širom Evrope promovisati prava žena koje su preživele nasilje i njihove dece da dobiju pomoć i zaštitu.

Nasilje prema ženama i devojkama je i dalje najrasprostranjeniji oblik kršenja ljudskih prava i može se završiti fatalno – procenjuje se da je 2012. godine 47% svih ubistava žena počinio član porodice ili intimni partner. 1 od 3 žene u Evropi doživljava fizičko ili seksualno nasilje. Svaka druga žena u Srbiji tokom svog života imala je iskustvo nasilja u porodici. Ipak, države u kojima žene plaćaju porez ne uspevaju da obezbede zadovoljavajući pristup specijalizovanim uslugama podrške. Samo 15 od 46 evropskih zemalja je obezbedilo specijalizovani SOS telefon, a u Evropi nedostaje najmanje 47.000 mesta za skloništa za žene. Centri za podršku žrtvama silovanja i seksualnog zlostavljanja ne postoje. 

SOS telefoni ženskih organizacija članica Mreže žene protiv nasilja u prošloj godini zazvonili su oko 11000 puta. Pružena je podrška za preko 4 000 žena. Samo 9 od 29 organizacija je dobilo podršku za svoj rad sa lokalnog budžeta - u proseku oko 150 000 dinara godišnje, što je daleko ispod svakog minimuma potrebnog za funkcionisanje ove usluge.

Nedovoljna ulaganja u adekvatnu podršku imaju veze sa široko rasprostranjenom pojavom okrivljavanja žene žrtve za nasilje kojem je izložena, te se zbog toga nasilje retko prijavljuje. Nasilje je zabranjeno u skoro svim društvima, ali se ono u praksi prećutno toleriše, tako da žene nemaju alternativu i trpe nasilje koje se ponavlja.
Usluge podrške su od vitalnog značaja da bi se ženama i njihovoj deci omogućila sigurnost i da bi se one osnažile za život bez nasilja. Stoga apelujemo da evropsko društvo poveća investiranje u specijalizovane službe koje funkcionišu i daju značajan doprinos na planu ostvarivanja prava žena.

WAVE mreža i Mreža žene protiv nasilja (Srbija) pozivaju ključne donosioce odluka na nacionalnom i evropskom nivou da:
1) aktivno podržavaju prevenciju, osnaživanje i zaštitu žena od nasilja;
2) omoguće pristup specijalizovanim uslugama podrške za SVE žene i njihovu decu;
3) povećaju dostupnost specijalizovanih usluga podrške u Evropi, naročito ženskih SOS telefona, skloništa i centara podrške za žrtve seksualnog nasilja;
4) omoguće da nezavisne ženske organizacije, koje stavljaju potrebe i prava žena u središte svog rada, opstanu i unaprede kvalitet usluga podrške.

Zbog toga što nasilje nad ženama predstavlja problem celog društva koji ima ogroman uticaj na prava žene, ekonomske slobode i njihove potencijale, a konačno i ogromne posledice na svetsku i nacionalnu ekonomiju, kampanja poziva poslovni i filantropski sektor u Srbiji da poveća investiranje za podršku ženama sa iskustvom nasilja.

Više informacija dostupno je u saopštenju za javnost.

Mreža Žene protiv nasilja Evropa (WAVE) danas pokreće Step up! kampanju o pravima žena žrtava nasilja i njihove dece na pristup podršci i zaštiti. U naredne dve godine članice WAVE mreže će širom Evrope promovisati prava žena koje su preživele nasilje i njihove dece da dobiju pomoć i zaštitu.

Nasilje prema ženama i devojkama je i dalje najrasprostranjeniji oblik kršenja ljudskih prava i može se završiti fatalno – procenjuje se da je 2012. godine 47% svih ubistava žena počinio član porodice ili intimni partner. 1 od 3 žene u Evropi doživljava fizičko ili seksualno nasilje. Svaka druga žena u Srbiji tokom svog života imala je iskustvo nasilja u porodici. Ipak, države u kojima žene plaćaju porez ne uspevaju da obezbede zadovoljavajući pristup specijalizovanim uslugama podrške. Samo 15 od 46 evropskih zemalja je obezbedilo specijalizovani SOS telefon, a u Evropi nedostaje najmanje 47.000 mesta za skloništa za žene. Centri za podršku žrtvama silovanja i seksualnog zlostavljanja ne postoje. 

SOS telefoni ženskih organizacija članica Mreže žene protiv nasilja u prošloj godini zazvonili su oko 11000 puta. Pružena je podrška za preko 4 000 žena. Samo 9 od 29 organizacija je dobilo podršku za svoj rad sa lokalnog budžeta - u proseku oko 150 000 dinara godišnje, što je daleko ispod svakog minimuma potrebnog za funkcionisanje ove usluge.

Nedovoljna ulaganja u adekvatnu podršku imaju veze sa široko rasprostranjenom pojavom okrivljavanja žene žrtve za nasilje kojem je izložena, te se zbog toga nasilje retko prijavljuje. Nasilje je zabranjeno u skoro svim društvima, ali se ono u praksi prećutno toleriše, tako da žene nemaju alternativu i trpe nasilje koje se ponavlja. Usluge podrške su od vitalnog značaja da bi se ženama i njihovoj deci omogućila sigurnost i da bi se one osnažile za život bez nasilja. Stoga apelujemo da evropsko društvo poveća investiranje u specijalizovane službe koje funkcionišu i daju značajan doprinos na planu ostvarivanja prava žena.

WAVE mreža i Mreža žene protiv nasilja (Srbija) pozivaju ključne donosioce odluka na nacionalnom i evropskom nivou da:
1) aktivno podržavaju prevenciju, osnaživanje i zaštitu žena od nasilja;
2) omoguće pristup specijalizovanim uslugama podrške za SVE žene i njihovu decu;
3) povećaju dostupnost specijalizovanih usluga podrške u Evropi, naročito ženskih SOS telefona, skloništa i centara podrške za žrtve seksualnog nasilja;
4) omoguće da nezavisne ženske organizacije, koje stavljaju potrebe i prava žena u središte svog rada, opstanu i unaprede kvalitet usluga podrške.

Zbog toga što nasilje nad ženama predstavlja problem celog društva koji ima ogroman uticaj na prava žene, ekonomske slobode i njihove potencijale, a konačno i ogromne posledice na svetsku i nacionalnu ekonomiju, kampanja poziva poslovni i filantropski sektor u Srbiji da poveća investiranje za podršku ženama sa iskustvom nasilja.

Više informacija dostupno je u saopštenju za javnost.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.