25/11/2013, Novi Sad
AKCIJA

25/11/2013, Novi Sad
AKCIJA
...Iz kruga - Vojvodina je organizovala akciju Potpisujem! u holu Novosadskog pozorišta, pre početka predstave SEDAM, kao podršku punoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Akciju su podržale građanke i građani Novog Sada, kao i glumice, glumci i zaposleni u pozorištu.
...Iz kruga - Vojvodina je organizovala akciju Potpisujem! u holu Novosadskog pozorišta, pre početka predstave SEDAM, kao podršku punoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Akciju su podržale građanke i građani Novog Sada, kao i glumice, glumci i zaposleni u pozorištu.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.