PDF    
Beograd, 5/5/2016
INTERVJU
PDF    
Beograd, 5/5/2016
INTERVJU
U fokusu dodatka nedeljnika Vreme – Vreme protiv nasilja (br. 2) bilo je ekonomsko nasilje prema ženama. U intervjuu sa Tanjom Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra diskutovane su razlike između ekonomske zavisnosti i ekonomskog nasilja, rasprostranjenost ekonomskog nasilja prema ženama u Srbiji i EU, uticaj kulturoloških i društvenih faktora na podređeni položaj žena, kako prepoznati prve znake ekonomskog nasilja – kontrolu, izolaciju, uskraćivanje, ograničavanje i druge taktike, koje mere može da preduzme država kako bi ekonomski osnažila žene sa iskustvom nasilja.
 
Podsećamo, Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama eksplicitno imenuje ekonomsko nasilje kao oblik nasilja prema ženama koji se može dovesti u vezu sa psihičkim nasiljem (čl. 3 – Definicije). 
 
Ceo intervju dostupan je ovde.
U fokusu dodatka nedeljnika Vreme – Vreme protiv nasilja (br. 2) bilo je ekonomsko nasilje prema ženama. U intervjuu sa Tanjom Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra diskutovane su razlike između ekonomske zavisnosti i ekonomskog nasilja, rasprostranjenost ekonomskog nasilja prema ženama u Srbiji i EU, uticaj kulturoloških i društvenih faktora na podređeni položaj žena, kako prepoznati prve znake ekonomskog nasilja – kontrolu, izolaciju, uskraćivanje, ograničavanje i druge taktike, koje mere može da preduzme država kako bi ekonomski osnažila žene sa iskustvom nasilja.
 
Podsećamo, Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama eksplicitno imenuje ekonomsko nasilje kao oblik nasilja prema ženama koji se može dovesti u vezu sa psihičkim nasiljem (čl. 3 – Definicije). 
 
Ceo intervju dostupan je ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.