25/11/2013, Beograd
KONFERENCIJA

25/11/2013, Beograd
KONFERENCIJA
Članica Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović je na Konferenciji “Dužna pažnja u borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji”, koja je organizovana u okviru projekta “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji sprovode UN agencije, govorila na temu “Multisektorska saradnja na zaštiti žena od nasilja na lokalnom nivou” predstavila aktivnosti AŽC. Ona je ukazala na nedostatak razumevanja opštih standard “integrisani odgovor” i “dužna pažnja” zbog čega se aktivnosti koje pripadaju različitim referentnim okvirima ne mogu smatrati
“integrisanim odgovorom”, kao što se navođenje aktivnosti koje su državni organi sproveli, bez navođenja konkretnih efekata koje su te aktivnosti imale na žene izložene nasilju, ne mogu smatrati pokazateljima “dužne pažnje”. I pored činjenice da Srbija ima zakone i druge mere kojima je moguće pružiti zaštitu ženama koje su izložene nasilju u porodici, njihova primena je nezadovoljavajuća, što je i najvažniji budući zadatak rada na unapređenju stanja.
Članica Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović je na Konferenciji “Dužna pažnja u borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji”, koja je organizovana u okviru projekta “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji sprovode UN agencije, govorila na temu “Multisektorska saradnja na zaštiti žena od nasilja na lokalnom nivou” predstavila aktivnosti AŽC. Ona je ukazala na nedostatak razumevanja opštih standard “integrisani odgovor” i “dužna pažnja” zbog čega se aktivnosti koje pripadaju različitim referentnim okvirima ne mogu smatrati “integrisanim odgovorom”, kao što se navođenje aktivnosti koje su državni organi sproveli, bez navođenja konkretnih efekata koje su te aktivnosti imale na žene izložene nasilju, ne mogu smatrati pokazateljima “dužne pažnje”. I pored činjenice da Srbija ima zakone i druge mere kojima je moguće pružiti zaštitu ženama koje su izložene nasilju u porodici, njihova primena je nezadovoljavajuća, što je i najvažniji budući zadatak rada na unapređenju stanja.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.