PDF    
Beograd, 4/2/2016
IZVEŠTAJ ZA SRBIJU
PDF    
Beograd, 4/2/2016
IZVEŠTAJ ZA SRBIJU
Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Nils Muižnieks pozdravio je ratifikaciju Istanbulske konvencije u Srbiji i preporučio “alate”, koje je Autonomni ženski centar razvio za praćenje primene ovog međunarodnog instrumenta.
 
Nakon zvanične posete Srbiji u martu 2015. godine, gospodin Muižnieks je u svom izveštaju naveo da je “tokom 2014. godine Autonomni ženski centar, ugledna nevladina organizacija za zaštitu ženskih prava, objavila i distribuirala sveobuhvatnu analizu usklađenosti pravnog okvira Republike Srbije sa
Istanbulskom konvencijom, kao i indikatore za praćenje njene primene. Dokument sadrži preporuke o neophodnim reformama u ovoj oblasti, fokusirajući se posebno na Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, Porodični zakon, Zakon o prekršajima i Zakon o policiji“.
 
Komesar je istakao da bi zaštita žena žrtava nasilja trebalo da bude postignuta „u bliskoj saradnji sa akterima u domaćem civilnom sektoru, koji rade na promociji i zaštiti ženskih prava, čiji značajan rad u ovom polju Komesar visoko uvažava“.
Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Nils Muižnieks pozdravio je ratifikaciju Istanbulske konvencije u Srbiji i preporučio “alate”, koje je Autonomni ženski centar razvio za praćenje primene ovog međunarodnog instrumenta.
 
Nakon zvanične posete Srbiji u martu 2015. godine, gospodin Muižnieks je u svom izveštaju naveo da je “tokom 2014. godine Autonomni ženski centar, ugledna nevladina organizacija za zaštitu ženskih prava, objavila i distribuirala sveobuhvatnu analizu usklađenosti pravnog okvira Republike Srbije sa Istanbulskom konvencijom, kao i indikatore za praćenje njene primene. Dokument sadrži preporuke o neophodnim reformama u ovoj oblasti, fokusirajući se posebno na Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, Porodični zakon, Zakon o prekršajima i Zakon o policiji“.
 
Komesar je istakao da bi zaštita žena žrtava nasilja trebalo da bude postignuta „u bliskoj saradnji sa akterima u domaćem civilnom sektoru, koji rade na promociji i zaštiti ženskih prava, čiji značajan rad u ovom polju Komesar visoko uvažava“.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.